Magnesiumbrist kopplat till hjärtsvikt

heart-smallLåga magnesiumnivåer kan kopplas till en ökad risk för hjärtsvikt visar en studie från Universitetet i Minnesota.

Under en 20-års period följdes över 14 700 vuxna i åldern 45-64 år (både män och kvinnor). De som vid studiens början hade allra lägst nivåer av magnesium (i serum) hade en 71% ökad risk att drabbas av hjärtsvikt jämfört med dem som hade högst nivåer.

Vidare såg man att de som hade högst nivåer av fosfor och kalcium hade en riskökning på 34% respektive 24% riskökning att drabbas av hjärtsvikt.

Författarna drar slutsatsen att lågt magnesium och högt fosfor och kalcium oberoende av varandra ökade risken för hjärtsvikt i denna populationsstudie.

Referens:
Lutsey P, Alonso A, Michos E, et al: Serum magnesium, phosphorus, and calcium are associated with risk of incident heart failure. American Journal of Clinical Nutrition 2014;100:756-764.

 

Top