Vad innebär Ultra?

Ancient Minerals produktserie består av totalt 7 produkter varav magnesiumolja, gel och lotion även finns i en Ultra-version.

Ultra-produkterna innehåller förutom magnesiumklorid även MSM. MSM står för metylsulfonylmetan och är en organisk svavelförening.

MSM ökar hudens genomsläpplighet för andra verksamma ämnen – i detta fall magnesiumjoner. Många personer använder också MSM som ett verksamt ämne i sig.

Ultra-produkterna är ca hälften så koncentrerade jämfört med originalprodukterna. Nettoeffekten blir dock ungefär densamma eftersom MSM ökar upptaget genom huden. Ultra-produkterna är att föredra om man vill ha en svagare koncentration. Ultra Lotion kan vara att föredra för barn.

Top